Sthlm-gotland.se

Gotland är den största svenska ön med en yta på 3 140 kvm ungefär 58 000 bofasta invånare. Utav dessa invånare bor närmare hälften 24 000 i Visby. Endast nio mil från svenska kusten hittar vi Gotland. Öns placering gjorde den till en viktig och naturlig mötesplats för internationella kontakter. 

 

Till Gotland hör även öarna Fårö, Gotska sandön, Furillen samt Stora och Lilla Karlsö. 

 

Gotland erbjuder en lång fin kust med många badmöjligheter samt många sevärdheter.

 

Visby

Visby är ett av Sveriges 15 världsarv sedan år 1995. Innerstaden i Visby omges av ringmuren som uppfördes mellan åren 1250- 1288. Den är idag 3,4 km lång. Förutom stadsmuren så ingår även allt inom denne samt omgivande parkområden i världsarvet. 

Att ta en promenad inom stadsmuren är som att resa tillbaka i tiden. Här finns medeltida kyrkoruiner och packhus med sten- och trähus från 17-1800 talen. 

 

Världsarvet ägs av både privata och offentliga ägare. Exempelvis så ägs och förvaltas kyrkoruinerna av staten och Visby stift förvaltar domkyrkan Sakta Maria. Majoriteten av hushåll och kommersiella fastigheter är däremot i privat ägo. Då det är ett världsarv finns det dock flera lagar och förordningar som måste följas vare sig det är privat eller offentlig ägo. 

Historia

1100-tal

Under 1100-talet blev Visby en betydande handelsstad. Man byggde upp ett bevakningstorn och kruttorn vid hamninloppet. 

1200-tal

under detta århundrande blomstrar staden och man bygger ståtliga stenhus, kyrkor och stadsmuren tar sin form. Däremot råder en maktkamp i handelspolitiken mellan stad och land och ett inbördeskrig utbryter 1288. 

1300-tal

Nu sprider sig pesten runt om i Norra Europa och Gotland och Visby är inte förskonade. Efter pesten 1361 tag Gotland över av Valdemar Atterdag och ön blir dansk. Runt 1800 gotländska bönder stupar utanför stadsmuren. 

1400-tal

1400-talet kommer med oro och svåra tider. Visborgs slott anläggs och intas tidsvis av sjörövare. 

1500-tal

Nu är det Lübeckarna som plundrar Visby. både kyrkor och konventen överges och bebyggelsen förfaller. 

1600-tal

1645 blir Gotland åter svenskt genom freden vid Brömsebro. Slottet Visborg förstörs sedan 1679 av Danmark. Återhämtningen för staden börjar i slutet av detta århundrande.  

1700-tal

Nu börjar det bli bättre tider för Gotland och Visby. Handel och näringsliv får sig ett uppsving och det märks tydligt i bebyggelseutvecklingen. Under detta århundrande bygger de både över gamla ruiner men även på tidigare obebyggda tomter.  

1800-tal

Redan nu börjar Visby lyftas fram som en turistort i Sverige. Man börjar ta hand om ruinerna innanför stadsmuren och det byggs skolor, sjukhus och fängelse. 

1900-tal

Nu börjar även staden växa utanför muren. Både offentliga och privata verksamheter håller till inom eller strax utanför stadsmuren. 1995 listas Visby på Unescos världsarvslista.