Kontakt

För att kontakta Samverkansnämnden Stockholm-Gotland vänd er till följande kontaktpersoner:

Stockholm

Kadri Jakobson, nämndsekreterare

kadri.jakobson@sll.se

Gotland

Elin Gottfridsson, nämndsekreterare

elin.gottfridsson@gotland.se